28
maj

What’s NXT: Unga efter krisen

Generation Z har vuxit upp under en turbulent och omvälvande tid – och alltjämt stormar det omkring dem. De som är födda runt millennieskiftet har nu kommit ut i vuxenlivet, vana vid en ångestfylld och oroväckande värld på stadig marsch mot katastrofal klimatundergång (åtminstone om man ska tro de unga själva) och omgivna av en global pandemi. Men vad händer med generationen efter dem? Hur påverkas man av att ge sig ut i vuxenlivet inte under, utan efter krisen? 

Vi kan förstås inte veta när covid-19 är över, eller vilka kriser eller katastrofer som följer. Tiderna är omvälvande just nu, och det är oklokt att uttala sig om när vi ser det nya normala etablera sig. Men det är likväl sant att många fått sitt liv omkullkastat av krisen, medan de som är yngre och inte ännu etablerat sig inte slås lika hårt ur sin bana, som fortfarande är på väg att stakas ut.

De som är under 21 idag är svansen på Generation Z – födda från millennieskiftet och framåt. De är oroliga för framtiden, ganska pessimistiska, och oroar sig för klimatet, men är samtidigt mer optimistiska på några fronter än vad tidigare generationer var i samma ålder. Kanske ett tecken på det framtidsforskarna William Strauss och Neil Howe beskrev som en ”konstnärlig generation”, en generation som föds in i svårigheter men som just på grund av detta blir kraftiga kulturbärare in i framtiden – inte rädda för att stöpa om samhällsklimatet och skapa den värld de önskar sig när dammet väl lagt sig. De är unga när äldre generationer tacklar krisen, och har inte mycket makt över den – men de glömmer den aldrig, och kommer med säkerhet forma hur framtidens Sverige ter sig ut. 

Läs hela artikeln här.