02
maj

What’s NXT: Att tänka långsiktigt i osäkra tider

I ljuset av det senaste årets händelser är det relevant att ställa sig frågan om det är någon idé att planera långsiktigt? Många blev tagna på sängen av Corona-virusets härjningar och storskaliga påverkan på samhället. I februari 2020 menade Folkhälsomyndigheten att det nog inte blir så farligt med det där i Sverige och hade en föreställning om att allt skulle gå bra. 

Ett drygt år senare ser det annorlunda ut. Inte bara Sverige, utan de flesta länder har försökt hantera Corona-pandemin mer eller mindre panikartat. I februari 2021 stängdes gränserna mellan de nordiska länderna för första gången sedan andra världskriget och i april kämpar Indien med ett massutbrott av Covid-19, när man bara några månader tidigare trodde att man klarat sig.

Många talar om den svarta svanen, att Corona-pandemin var något som inte gick att förutse. Medan andra menar att det har diskuterats pandemi i flera år, där forskare och några politiker har varnat för följderna. De menar att pandemin var förutsägbar, i alla fall till sin art, om än ej till tidpunkten eller exakt förlopp.

Men hur ska man då förstå och förbereda sig på förändringar när man planerar långsiktigt?

Läs artikeln från Kairos Future