Webbstatistik från visitvarmland.se

Visit Värmland har nyligen tagit fram ett nytt verktyg som ger oss möjlighet att rapportera till våra medlemmar vilka av era sidor och produkter som besöks på visitvarmland.se. Det är ett anpassat Googleverktyg som baserar sig på Analytics siffror från visitvarmland.se kopplat till ert organisations-ID i Turid.

I statistiken finns inte resultatet från era egna sajter utan resultatet visar enbart på besök på visitvarmland.se

Medlemmarna och kommunerna får rapporten skickad till sig via en länk till e-posten. Rapporten kommer inte att skickas ut vid upprepade tillfällen utan är uppbyggt så att du själv kan gå in och justera datum för den period du vill titta på.

Länken fungerar inte i webbläsaren explorer, utan du behöver kanske ladda hem en annan webbläsare (Chrome, Safari, Firefox etc. ) för att verktyget ska fungera.

Insamlingen av data kan starta först när din produkt/dina produkter får rätt organisationskoppling. De flesta av Visit Värmlands medlemmars produkter har kopplats och men det kan finnas produkter som ännu inte redovisas i statistiken. Om någon produkt saknas, be gärna din turistenhet kontrollera att produkten fått en organisationstillhörighet.

Rapporten innehåller fyra sidor. Du klickar dig fram mellan sidorna i det övre vänstra hörnet. Två av sidorna är resultat från Analytics och två sidor är förklaringar av vad resultatet visar:

1. Resultat
2. Demografi
3. Förklaring Resultat
4. Förklaring Demografi

Varje tabell och graf har en rubrik som beskriver innehållet. I några av tabellerna finns även pilar. Klicka på pilarna så visas fler rader från tabellen. 

En del länkar kan se ut som att de inte kommer från sidor med dina produkter men kan vara samlingssidor eller ha en länk eller relation till din produkt.

Har du frågor kring rapportverktyget kontakta Linda Danielsson.