16
apr

Visit Värmlands nya styrelse

Visit Värmland höll föreningsstämma den 9 arpil och den nya styrelsen antogs - vi välkomnar Mikael Elford, Johan Engberg och Christer Johansson som nya ledamöter. Vi vill även passa på att tacka Christina Lundquist, avgående vice ordförande, samt Hans Norén och Karl-Erik Westerberg, avgående ledamöter för ett gott samarbete.

Visit Värmlands styrelse