26
jan

Visit Värmland söker Projektledare till Konkurrenskraftig Besöksnäring Värmland

Visit Värmland söker en projektledare som ska leda arbetet i projektet utifrån gällande målsättningar, strategier och andra riktlinjer som projektägare och finansiärer tillhandahåller samt ha övergripande ansvar för kostnader, tidplan och resultat. Arbetet sker i nära samarbete med det övriga teamet på Visit Värmland och omfattar bland annat planering, genomförande och dokumentation av aktiviteter inom projektet, uppföljning samt rapportering.

Läs mer.