26
nov

Visit Värmland deltar i fördjupade samtal kring krisen

Region Värmland bjuder in kluster och näringslivsorganisationer till dialog om vilka insatser och vilken handlingskraft som krävs för att Värmland ska klara krisen, hur vi kan samverka bättre mellan branscherna och vilka möjligheter företagen ser när det gäller att bidra och utvecklas på kort och lång sikt.
Visit Värmland har löpande bidragit till Region Värmlands samlade lägesbild av Värmland och nu är vi inbjudna att delta i fördjupad dialog kring de aktuella behoven.
Tack för den input ni i näringen delar med er av i våra samtal så att vi kan föra er kunskap och era behov vidare - Tillsammans tar vi oss igenom pandemin till det nya normala.