20
jan

Visit Värmland är med i ett nytt projekt - Den digitala förflyttningen

Visit Värmland är nu en del av Compares projekt - Den digitala förflyttningen. Projektet har som mål att stärka individers ställning på arbetsmarknaden och företagens möjligheter att tillvarata innovationskraften som finns inom verksamheten, vilket därmed bidrar till en hållbar arbetsmarknad och ett livslångt lärande.

Fyra identifierade områden för kompetenshöjande insatser:

  • Programmering
  • Digitala medier 
  • AI och Data 
  • Innovationsledning

Projektet ska stötta minst 100 individer och kommer att pågå mellan 1 februari 2021 till 28 februari 2023. Ett första steg i projektet är en analys och planeringsfas för att tydliggöra vilka kompetenshöjande insatser som företagen behöver, för att sedan ta fram passande insatser. De företag som medverkar behöver endast investera med deltagarnas tid och insatserna kommer att möjliggöra utveckling parallellt med pågående arbete.

Kan passa företag inom Be Digital, men vänder sig till alla värmländska SME företag med medarbetade som har behov av en kompetenshöjning. Läs mer om projektet här.

Kontakta gärna Sarah Andrén på Visit Värmland eller Josephine Schapiro på Compare så berättar de mer.

Sarah Andrén
Tel: +46 (0) 72 -1422123
E-post: sarah.andren@visitvarmand.com

Josephine Schapiro
Tel: +46 (0) 73-026 24 01
E-post: josephine.schapiro@compare.se