21
dec

Visit Värmland är en del av projektet Crisitivity - för omställning inom mötesindustrin

Visit Värmland kommer att vara en del av förstudien för projektet Crisitivity – för omställning inom mötesindustrin. Projektet kommer samordnas inom BI Syd, där vi på Visit Värmland och ytterligare sju regionala turistorganisationer ska samverka kring bland annat omvärldsbevakning och kunskapsöverföring. Projektet finansieras av BI Syd*, Tillväxtverket och Almi Skåne.

Målet är att skapa förutsättningar för en mer konkurrenskraftig och innovativ mötesbransch som har bättre motståndskraft mot omvärldsförändringar. Företag inom mötesbranschen ska bli mer framtidssäkrade genom att ökad kunskap om kundbeteenden och framtida mötesformat samt utveckla nya affärsmodeller. 

Visit Värmland är med i förstudien och kommer bland annat att ta fram olika analyser och bearbeta frågor som handlar om hur verksamheterna kan ställas om. Förarbetet innebär också att arbeta med trender som vi kan se för framtiden och hur vi bättre kan arbeta med kunskapsöverföring. Detta för att värmländska företag inom besöksnäring ska bli mer konkurrenskraftiga och bättre rustade för framtiden.

När förstudien för projektet är klar kommer vi att dela med oss av de resultat som framkommit och berätta mer om hur vi tillsammans går vidare med vårt arbete.

Här kan du läsa mer om projeket.

*BI Syd (Business Intelligence Syd) är ett samverkansinitiativ mellan Tourism in Skåne AB, Region Halland, Smålandsturism AB, Destination Småland AB, Region Blekinge, Region Östergötland, Region Kalmar och Visit Värmland AB. BI Syd sedan 2015 samverkat för att kraftsamla resurser och uppnå synergier kring analys, statistik, omvärldsbevakning samt kunskapsöverföring inom besöksnäringen.

Har ni några frågor angående projektet eller vill veta mer kan ni kontakta Sarah Andrén. Ring +46 721422123 eller maila sarah.andren@visitvarmland.com.