02
feb

Visit Swedens trendrapport för 2018

Visit Swedens trendrapport för 2018 har precis levererats. Här finns mycket intressant läsning i och du laddar ner rapporten via länken.

Så här skriver Visit Sweden om rapporten: Konsumenttrenderna i rapporten har sin grund i de globala drivkrafter som är faktorer som sannolikt kommer att påverka en stor del av världens konsumenter och medborgare. Det handlar till exempel om befolkningsutveckling, globalisering, klimatförändringar och digital utveckling. Det är krafter som vi människor inte kan påverka i någon större utsträckning men som ändå får långtgående konsekvenser för våra liv och som vi måste förhålla oss till. I trendrapporten har vi sammanfattat dem i fyra drivkrafter: Hur vi lever, En global värld, Urbanisering & Miljö samt Den digitala revolutionen. Det sätt som konsumenter reagerar på dessa drivkrafter framkallar nya attityder och beteenden, vilket är själva definitionen av en konsumenttrend och därmed också en grogrund för nya produkter och tjänster.

Läs Visit Swedens trendrapport för 2018