31
mar

Visit Swedens resebarometer

Resultatet från mars summerar resplanerna kommande 6 månader. Undersökningen visar att reslusten är fortsatt stor och det finns positiva signaler om att allt fler planerar en resa.

Summering för mars:

  • Resplaner har ökat sedan februari. 64% planerar eller överväger en resa vilket är en ökning med ca 10 % sedan januari. Av dessa planerar drygt hälften en resa i det egna landet. I flera av de undersökta länderna ser vi en generell ökning av fler som planerar semester i det egna landet.
  • Majoriteten bland svenskarna (som planerar en resa i Sverige) tänker sig att resa i Sverige inom 3 - 4 månader, dvs juni/juli medan den utländska gruppens planera sin Sverigeresa längre fram (dvs. aug/sep)
  • Flera semestertyper efterfrågas fortsatt, mest populärt är kust- och natursemester men storstadssemester har en ökande tendens i jämförelse med februari.
  • Även de som överväger en resa inom sex månader avvaktar i stor utsträckning med att boka boendet, men en lätt ökning bland de som har bokat boende på destinationen, t.ex. Sverige
  • Sverige finns med på topp 5-listan av övervägda resmål i Danmark och Norge. Sverige är topp resmålet för svenskarna
  • I alla länderna är hemlandet den destination som flest överväger de kommande 6 månaderna
  • Fortsatt tvekan kring de flesta destinationers säkerhet men den bedömda säkerheten för resmålet Sverige har ökat totalt. Sverige ses dock som ett mindre säkert resmål än länder som Danmark och Norge.