15
sep

Visit Sweden får 20 miljoner till ny svemester-satsning

Nu har det kommit ett positivt besked om ett utökat regeringsuppdrag där Visit Sweden ska bidra till få fler svenskar att välja Sverige som resmål. Vi har påbörjat arbetet och Visit Värmland är i dialog med Visit Sweden för att se hur vi kan hitta samarbetsformer och vad det innebär för Värmlands del.