20
dec

Visit Sweden blir helstatligt bolag

Sveriges marknadsföringsbolag Visit Sweden, som har i uppdrag att locka besökare till Sverige och därigenom stärka den svenska besöksnäringen, blir från och med 2020 helt ägt av svenska staten. Bolaget ska förvaltas genom Näringsdepartementet. 

Läs pressmeddelandet