15
dec

Visit the Future

Visit the Future - en progressiv process för utvecklingen av den svenska besösnäringen

Svensk Turism har i samarbete med Tillväxtverket och Visit Sweden startat resan för att beskriva besöksnäringens framtida strategiska utmaningar och hur näringen både kan hantera dessa och samtidigt utveckla strategier som driver näringen framåt.

Läs mer om satsningen Visit The Future.