12
jun

Vikten av kompetensförsörjning och kompetensutveckling inom Värmlands besöksnäring

Ökade utbildningsnivåer och kontinuerlig kompetensutveckling leder till högre kvalitet av de upplevelser vi erbjuder vilket ger nöjda och återvändande besökare till Värmland och en bra plattform för fortsatt tillväxt.

Läs debattartikeln i NWT