02
feb

Varumärket Värmland

Nu är varumärkesarbetet igång igen! Parallellt med färdigställandet av Värmlandsstrategin, har det arbetas fram ett förslag till uppdaterad varumärkesplattform för Värmland, ny grafisk profil samt med att skapa en ny digital verktygslåda för varumarketvarmland.se.

Läs mer