31
mar

Värmlandsstrategin flyttas fram

På grund av rådande läge flyttas hela processen kring Värmlandsstrategin fram, vilket också innebär att remisskonferensen 28 maj ställs in. Beslutet togs av regionala utvecklingsnämnden fredagen 27 mars. 

I nuläget bedömmer Region Värmland att det inte lämpligt att genomföra en omfattande remissdialog. När arbetet kan tas upp igen beror på hur läget utvecklar sig.  

Region Värmland vill också passa på att tacka för det stora engagemanget så här långt och ser fram emot ett lika bra samarbete när processen tas upp igen.

Framtidens Värmland skapar vi tillsammans!

Läs mer på www.varmlandsstrategin.se