14
jun

Värmlandsstrategin

Den andra juni togs beslut i regionfullmäktige om att anta den nya Värmlandsstrategin 2040.
Fyra insatsområden som ska göra skillnad prioriteras:
  • Förbättra livsvillkoren
  • Höja kompetensen
  • Utveckla attraktiva platser
  • Stärka konkurrenskraften
Den 8 ooktober planeras en digial konferens kring det fortsatta arbetet. Mer om Värmlandsstrategin, handlingsplanen, hur den tagits fram och det fortsatta arbetet hittar du på varmlandsstrategin.se