09
mar

Värmlands län fick fyra nya naturreservat under 2019

I Värmlands län har det under 2019 bildats fyra nya reservat med en total areal om 2265,6 hektar skyddad mark. De består till stor del av främst barrskog och våtmark. Ser vi på hela länet fanns det vid årsskiftet 2019/2020 en sammanlagd yta på 104 527 hektar som hade skyddsformen naturreservat.

Av de fyra nya reservaten i Värmlands län ligger tre i Torsby kommun. Päggonätto som ligger längst norrut i länet har en tydlig vildmarksprägel med vidsträckta myrar och relativt orörda naturskogar, Åskakskölen på en flack högplatå består av våtmarksvidder och skogar med höga naturvärden, och Persby-Gillersberg består till stor del av granskog som omgivs av myrar och som även det ligger på högre höjd. Det fjärde, Ryen, ligger i Grums kommun utgörs av en nordsluttning och består främst av en näringsrik granskog.

Läs pressmeddelandet