18
aug

Värmlands branschförening för värmländska mat – och dryckesföretag, Nifa, har fått två nya projekt

Tillväxtverket har beviljat Nifa stöd ur den Europeiska Regionala utvecklingsfonden till projektet SMAK – Synliggöra Mat genom Aktiviteter mot Konsument. Projektets övergripande mål är att stärka konkurrenskraften hos små och medelstora företag som förädlar eller på annat sätt arbetar med livsmedel i Värmland. Projektet ska arbeta för att utöka marknaden för dessa företag genom att bidra till ett ökat intresse för lokalproducerad mat bland konsumenter och beslutsfattare i Värmland. 

-Projektet är en fortsättning och en vidareutveckling av projektet ”Lönsam Tillväxt i Matregionen Värmland” som precis avslutats säger Claes Jonasson VD i Nifa.

-Projektet syftar till att skapa en ökad efterfrågan och stärka intresset för lokalproducerad mat och dryck hos konsumenter och beslutsfattare i Värmland. 

Projektet sträcker sig fram till 2023-10-31 och finansieras förutom av Europeiska regionala utvecklingsfonden även av Region Värmland och de värmländska kommunerna. 

Nifa startar även upp det treåriga projektet ”Temaveckor närproducerad mat i Värmland” som sker i samverkan med, och finansieras av Värmlands kommuner och Region Värmland. Projektet ska exponera Värmlands små och medelstora företag inom livsmedelsförädling mot en nyare och bredare målgrupp.  Under vår och höst under projektets första år kommer det därför att genomföras temaveckor i regionens skolor där den lokalproducerade maten synliggörs.  Detta görs i samverkan med länets kostchefer och tillsammans med de lokala producenterna. Under projektets år två och tre fortsätter detta arbete i skolorna och utökas även till butiker och restauranger i regionen.

Projektets målgrupper är i första hand regionens små och medelstora företag inom livsmedelsförädling, i andra hand är målgruppen framtidens konsumenter av lokalproducerad mat - ungdomar och unga vuxna.

-Projektet ska synliggöra de regionala producenterna för en yngre och framtida målgrupp samt förbättra samverkan och kunskapen om det lokala utbudet av värmländsk producerad mat för offentlig sektor säger Claes Jonasson VD i Nifa.