05
feb

Värmlands Besöksnäringsbarometer 2021

Besöksnäringsåret 2020 blev ett mycket annorlunda år för alla. Ett år som präglades av covid-19, smittspridning, restriktioner och otaliga presskonferenser som ställt tillvaron på sin spets. Men inget ont som inte för något gott med sig; den digitala utvecklingen har gått i rasande fart och kunskaperna har ökat i näringen, besöksnäringen har ställt om och både verksamheter och utbud har snabbt och flexibelt anpassats efter rådande läge. Nya mötesformer, kunskapsspridning, nya samarbeten och många nya produkter, som för många av företagarna riktades mot nya målgrupper och även ny marknad har tagits fram under året. 

I Värmlands besöksnäringsbarometer blickar vi framåt mot 2021 och har ställt frågan till näringen hur de ser på omstättning, invetsering, anställda och besökare till Värmland under 2021. Här kan du ta del av resultatet:

Värmlands Besöksnäringsbarometer 2021