05
okt

Värmland ökar antalet gästnätter under sommaren 2018

SCBs preliminära inkvarteringsstatistik för sommaren visar att Värmland ökar med fem procent under juni, juli och augusti 2018 jämfört med 2017 under samma period.

Det som ökar mest är camping med 9 procent. Camping utgör 57 procent av alla kommersiella övernattningar under den aktuella perioden.

Den största ökningen står våra utländska gäster för och det är våra nordiska grannländer som ökar mest. Norge står för den största andelen med 13 procent i Värmland, jämfört med 8 procent i hela Sverige. De utländska gästerna ökar totalt sett med 11 procent i Värmland.

Läs hela pressmeddelandet