Våra projekt

Visit Värmland äger och driver flera utvecklingsprojekt.

Pågående projekt

Varmt välkommen! Livskraftig omställning i Värmlands besöksnäring och utveckling av livsmedelskedjan för lokala matentreprenörer 2020- 2023
Projektet Varmt välkommen! Livskraftig omställning i Värmlands besöksnäring och utveckling av livsmedelskedjan för lokala matentreprenörer 2020- 2023, förkortat LOV, är ett EU-projekt som finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Värmland. Projektägare är Visit Värmland.
Projektet Nationellt ramverk för vandringsturimleder (NLS) pågår under tre år och finansieras genom ett unikt samarbete mellan Jordbruksverket och Tillväxtverket. Tourism in Skåne är projektägare och Visit Dalarna står för projektledning. Turistrådet Västsverige, Visit Värmland, Region Västerbotten och Linköpings stift ingår också i projektorganisationen.
Digital Exhibitions
Tillsammans med Compare och Paper Province kan Visit Värmland erbjuda 8 företag en kostnadsfri utbildning kring digitala mässor och andra digitala säljkanaler, skapa en förändringsprocess kring förutsättningar och metoder för att värmländska SME företag på ett effektivt, hållbart och affärsdrivande sätt ska kunna delta vid digitala mässor, dvs framtidens nya mötesplatser.
Flow är ett pilotprojekt med 14 deltagande parter runt om i Sverige och totalt 36 mätområden. Projektet pågår under cirka ett år och under denna tid kommer Telia tillsammans med deltagande parter där Visit Värmland ingår bidra till att Telia kan vidareutveckla sina wifi-sensorer som mäter antalet besökare på en plats med hjälp av besökarnas mobiltelefon (med påslaget wifi).

Avslutade projekt

Konkurrenskraftig Besöksnäring Värmland (KBV) är ett EU-projekt som finnansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Värmland. Projektägare är Visit Värmland.
IDA är ett interreg projekt som finansieras av Interreg Sverige-Norge och Region Värmland. Projektägare är Visit Värmland och Visit Hedmark.
Projektet ska stärka besöksnäringen i Värmland genom att stimulera till ökad konkurrenskraft och ökad tillväxt bland företag. Projektet har tre huvudområden, digitalisering, samordning och kompetensutveckling.
Swedish Workshop 2014, Export4Seasons
Export4Seasons är ett samarbetsprojekt mellan Värmland och Hedmark i Norge. Syftet med projektet är att öka antalet exportmogna företag, erbjuda fler produkter till våra exportmarknader och få fler utländska besökare till området och därmed bidra till ökad tillväxt. Målet är att höja respektive regions exportandel med 5 %.