Våra projekt

Visit Värmland äger och driver flera utvecklingsprojekt.

Pågående projekt

Varmt välkommen! Livskraftig omställning i Värmlands besöksnäring och utveckling av livsmedelskedjan för lokala matentreprenörer 2020- 2023
Projektet Varmt välkommen! Livskraftig omställning i Värmlands besöksnäring och utveckling av livsmedelskedjan för lokala matentreprenörer 2020- 2023, förkortat LOV, är ett EU-projekt som finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Värmland. Projektägare är Visit Värmland.
Projektet Nationellt ramverk för vandringsturimleder (NLS) pågår under tre år och finansieras genom ett unikt samarbete mellan Jordbruksverket och Tillväxtverket. Tourism in Skåne är projektägare och Visit Dalarna står för projektledning. Turistrådet Västsverige, Visit Värmland, Region Västerbotten och Linköpings stift ingår också i projektorganisationen.
Konkurrenskraftig Besöksnäring Värmland (KBV) är ett EU-projekt som finnansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Värmland. Projektägare är Visit Värmland.

Avslutade projekt

IDA är ett interreg projekt som finansieras av Interreg Sverige-Norge och Region Värmland. Projektägare är Visit Värmland och Visit Hedmark.
Projektet ska stärka besöksnäringen i Värmland genom att stimulera till ökad konkurrenskraft och ökad tillväxt bland företag. Projektet har tre huvudområden, digitalisering, samordning och kompetensutveckling.
Swedish Workshop 2014, Export4Seasons
Export4Seasons är ett samarbetsprojekt mellan Värmland och Hedmark i Norge. Syftet med projektet är att öka antalet exportmogna företag, erbjuda fler produkter till våra exportmarknader och få fler utländska besökare till området och därmed bidra till ökad tillväxt. Målet är att höja respektive regions exportandel med 5 %.