18
dec

Vandrings- och cykelturism ska stärka landsbygden

Ett nationellt ramverk för utveckling av vandringsleder. Det är ett av de tolv projekt som nu beviljas finansiering av Tillväxtverkets landsbygdsuppdrag.  Tillgång till vandrings- och cykelleder leder till fler attraktiva, konkurrenskraftiga och hållbara destinationer där företag kan verka. 

Ett av de beviljade projekten är Ramverk för vandringsledsutveckling som koordineras av Tourism in Skåne och genomförs i samverkan med sex andra regioner. Målet är att ta fram en kvalitetsstandard för vandringslederna och att kategorisera dem utifrån bland annat typ av led, svårighetsgrad, exportmognad, anläggningar och tillgänglighet.

Läs mer