01
sep

Vad krävs för att behålla en turismekonomi på 9 biljoner dollar?

Reimagining the $9 trillion tourism economy—what will it take?

Det handlar om fyra olika scenario av hur regeringar och myndigheter kan engagera sig i turismrelaterade frågor världen över med tanke på att turismen har en andel på 10 % av den globala BNP under 2019. 

Enligt prognoserna kan den internationella turismen minska med 60 - 80 % i slutet av 2020 ,med möjligheter att återkomma till nivå innan pandemin ca 2024.

För att alla länder tillsammans ska kunna lyfta turismen inom den närmaste åren krävs det ett samarbete mellan regeringar och myndigheter på internationell nivå. 

Artikeln lyfter frågor som kan vara viktiga för resenärer världen över att ta hänsyn till för att kunna uppnå samma nivåer som 2019.

Läs artikeln

Källa: McKinsey och Company - Travel, Logistics & Transport Infrastructure