25
mar

Utveckla lokal service i gles- och lands­bygder

Tillgång till grundläggande kommersiell service, som dagligvaror och drivmedel, är en förutsättning för att besöka, bo och kunna driva företag i gles- och landsbygder. Denna utlysning ska stödja pilotprojekt som genom samarbete skapar nya och hållbara lösningar i gles- och landsbygder.

Läs mer