04
jun

Uteblivna utlandsresor kan lyfta svensk turism redan i år

Visit Swedens prognos visar att uteblivna utlandsresor kan lyfta svensk turism redan i år. Anledningen till den nu mer positiva prognosen för Sveriges del är dels att Sverige har en relativt stor inhemsk turism som fortsatt finns kvar, även när färre utländska besökare kommer hit. Dels beror det även på att svenskar normalt sett är flitiga utlandsresenärer – något de inte kommer att vara i lika stor utsträckning i år. Många kommer därför att turista på hemmaplan.

Läs pressmeddelandet