04
mar

Upphandling konferens/möteslokaler

Visit Värmland har en upphandling avseende konferens/möteslokaler ute på e-avrop.com och vi vill gärna ha in fler anbud. Upphandlingen heter "Lokaler för möten och konferenser i Värmland" och har diarienummer UH 2019-2, och namn på upphandlare i systemet är Region Värmland Kommunalförbund (visitvarmland). Anbudstiden är förlängd till den 11/3 2019. För att svara på anbudet behöver man ha ett konto på e-avrop och detta är kostnadsfritt. Välkomna med era anbud, vi kommer att teckna ramavtal för de kommande tre åren med alla som inkommer med anbud i enlighet med anbudsunderlaget.