26
mar

Unikt samarbete kring nationell standard för cykling

En ny gemensam satsning initierades Visit Dalarna och Destination Funäsfjällen Visit Dalarna och Destination Funäsfjällen i samband med Cykelmässan i Göteborg, 15–17 mars 2019. Detta under ett möte som samlade den så kallade LOK-gruppen, som består av privata och offentliga cykelledsaktörer från hela Sverige, vars syfte är att verka för att utveckla turistiska cykelleder för mountainbike och leisure-cykling. Målet är att förenkla för gäst och ledaktör att skapa hållbara och kvalitativa MTB-leder med en nationell graderings- och skyltstandard. Initiativet kommer att gynna Sverige som cykelledsdestination och är ett steg i att göra Sverige till ett av världens ledande naturturismländer.

Nu tas nästa steg i samarbetet, då flera starka cykelledsaktörer kommer att samlas för ett inledande möte under våren – däribland destinationerna Bergslagen, Värmland, Järvsö och Skåne. Initiativet kan leda till ett nationellt arbetssätt och gemensamma riktlinjer kring spår- och ledutveckling, med avstamp i gradering och skyltning. Det kan samtidigt skapa förutsättningar för nationell och lokal utveckling. Framledes finns även behov av att titta på frågor om hållbarhet, juridik, markaktörer och drifts- och intäktsmodeller.

Läs mer