18
feb

Tyck till i platsutvecklingsprojektet Inre hamn/Bryggudden

Nu ges ytterligare tillfälle att tycka till i platsutvecklingsprojektet Inre hamn/Bryggudden. 

Platsutvecklingsprojektet Inre hamn/Bryggudden genomförde en KICKOFF den 5/2 på Helmia och utifrån den workshopen går projektet vidare med ett möte den 3 mars kl. 17.30 -19.00 i Skeppet (lokal meddelas senare).

Under mötet kommer presenteras det material som kom fram under KICKOFF:en och hur det kommer att hanteras vidare i projektet med du får även veta mer ingående hur platsrundvandringar kommer att gå till. Tidsåtgång för dessa och hur materialet i projektet kommer att användas i projektet.

En bit in i processen saknas helt målgruppen näringsliv samt ungdomarnas perspektiv. Ungdomarna kommer nås via en uppsökande aktivitet under våren men dig i näringslivet hoppas projektet att kunna nå ut till med hjälp av detta möte.

Anmälan till mötet den 3 mars gör du genom att följa länken nedan. Tipsa gärna dina medlemmar, en kompis, arbetskamrat, granne att följa med.

Anmäl dig här!