24
sep

Turismstatistik: 1,4 miljarder kr i minskade logiintäkter för turismnäringen när utländska besökare uteblev i juli

Det totala antalet gästnätter på de kommersiella boendeanläggningarna i Sverige uppgick under juli 2020 till drygt 9,2 miljoner, vilket är en minskning med 32 procent jämfört med juli 2019. Under juni 2020 uppmättes en minskning med 48 procent. Ökningen i juli beror på att svenska övernattningar hade en återhämtning. 

Läs mer hos Tillväxtverket