21
apr

Turism på annans mark - Så kan markägare och turistföretag öka den lokala tillväxten

En nyckel till hållbar och framgångsrik naturturism är samarbeten och avtal mellan markägare och turistföretagare. En ny vägledning, Turism på annans mark, ska hjälpa parter som har olika perspektiv att mötas och förhoppningsvis skapa framgångsrik och hållbar turism tillsammans.

Läs pressmeddelandet

Till "Turism på annans mark"