15
sep

Turism och besöksnäring efter coronapandemin

Tillväxtverket har tagit fram en nuläges- och scenarioanalys som visar effekter på turism och besöksnäring efter coronapandemin tillsammans med rekommendationer för det fortsatta arbetet.

Nyttig läsning!

Läs rapporten