Tripadvisor

TripAdvisor är världens största resesajt.

På TripAdvisor finns det många miljoner listade verksamheter så som boenden, flygbolag, upplevelser och restauranger. Sidan är kopplad till flera andra sajter som exempelvis Booking.com och Facebook. Delar av innehållet på TripAdvisor är användargenererat, så tillsammans med dina gäster kan du bygga ett förtroende online. Recensionerna från TripAdvisor kan kopplas till ditt Google My Business konto.

Läs mer

Anledningen till varför du ska ha ett konto är för att över 70 % av alla resenärer inspireras av recensioner på TripAdvisor i sina val av destination, sevärdheter, hotell och restaurang från bilder och omdömen.

 • Registrera din verksamhet

  Observera att du inte kan registrera ditt företag via TripAdvisors app, men när ditt företag är registrerat kommer du åt hanteringscentret via appen och kan administrera från den.

  Klicka här för att registrera din verksamhet eller här om verksamheten redan finns upplagd.

  Det är viktigt att informationen är alltid korrekt. Vill du ändra uppgifter – logga in och välj “mitt företag” (visas upp till höger). När menyn visas så är du inne på hanteringscentret där all administration sker.

  När du registrerar din verksamhet är det viktigt att du använder e-postadressen som alla som bör ha tillgång till i din verksamhet kommer åt. Det behövs, till exempel, när omdömen aviseras.

 • Bilder på Tripadvisor

  Bilder som visas upp på din sida kan läggas upp både av besökarna och av ditt företag. För att lägga till bilder:

  • Går du in på “Hanteringscentret”
  • Klicka på “Profil” i meny
  • Välj “Hantera bilder”

  Du kan också lägga upp nya bilder genom att klicka på “Lägg till fler bilder”. Det är viktigt att bilderna ger en ärlig bild av din verksamhet. På TripAdvisor kan du läsa mer om något känns otydligt eller du vill ha tips på hur du optimerar dina bilder.

  Bilder som läggs upp på TripAdvisor av din verksamhet måste följa vissa riktlinjer.

  Bilderna spelar en viktig roll när potentiella gäster ska välja mellan ditt och någon annans företag. Och om det är något som du anser är fel med en bild som är tagen av en besökare kan du rapportera detta till TripAdvisor.

 • GDPR

  Om du har funderingar kring bild, film och personuppgifter på sociala kanaler kan du klicka här för att komma till bra sidor om GDPR.

 • Att tänka på

  Visa upp din verksamhet från dess bästa sida. Välj en huvudbild och se till att uppdatera den med jämna mellanrum för att visa så aktuellt innehåll som möjligt samt gärna anpassat efter säsong.

  • Överför mer än 10 bilder som visar på bredden av ditt utbud.
  • Använd bilder av hög kvalitet.
  • Lägg till bildtexter.

  Det går endast att lägga till filmer om företaget betalar för tjänsten Företagsfördel.

 • Svara på omdömen

  Det är viktigt att du och din verksamhet svarar på kundernas recensioner - både positiva och negativa. Tänk på att svara professionellt. Klicka här för tips på hur man svarar på kundernas recensioner och frågor.

  Underlätta för dig själv och skaffa aviseringar för att hålla koll på trafiken på din TripAdvisor sida, klicka här för att komma till hantering av aviseringar. Klicka sedan på “Prenumerationer”.

 • Ska dina besökare boka direkt på Tripadvisor?

  Vill du utöka ditt konto och lättare hittas av dina potentiella kunder? TripAdvisor ger dig som har boende och aktiviteter möjlighet att locka och engagera potentiella gäster och påverka deras bokningsbeslut. Tanken är att din besökare ska kunna boka direkt på din TripAdvisor-sida utan att behöva lämna webbplatsen.

  Information och startguide för direktbokning