20
nov

Trendrapport - Naturturism

Visit Sweden har tillsammans med trendforskningsinstitutet Foresight Factory tagit fram en ny trendrapport kring naturturism.

Rapporten tar upp trendutvecklingar kopplat till det förnyade intresset för naturen och hur det lockar resenärer utomhus. Trendutvecklingen inom naturturism består av fem olika trendområden, alla underbyggda med trendanalyser och kompletterade med goda exempel och tips på hur natur- och kulturturismföretagare kan använda dessa trender i sin verksamhet.

Här kan du ladda ner rapporten