Visit Sweden Trendrapport 2019

Trender och målgruppsinformation

Visit Swedens trendrapport för 2019 har  levererats. Här finns mycket intressant läsning i och du laddar ner rapporten via länken.

Så här skriver Visit Sweden om rapporten: 

Trendrapporterna ger kunskap om de globala drivkrafter som påverkar konsumenter världen över och tar också upp konsumenttrender som är viktiga för besöksnäringen att följa. Förståelse för dessa trender och de bakomliggande drivkrafterna blir ett verktyg för att anpassa såväl utbud som kommunikation för att fortsätta attrahera framtidens resenärer.

Läs mer om Visit Swedens trendrapport för 2019

Målgruppsinformation Visit Swedens utlandsmarknader

Nej