30
okt

Tre tips om hållbarhetskommunikation

Här är tre tips om hållbarhetskommunikation:

1. Undvik grönmörkning

Mörka inte ert hållbarhetsarbete av rädsla för kritisk granskning. Företag som grönmörkar missar chansen att stärka varumärket, inspirera andra och driva hållbarhetsarbetet framåt.

2. Ta fram en hållbarhetsmission

Formulera syftet med ert hållbarhetsarbete och utgå då gärna från branschspecifika principer och FN:s globala utvecklingsmål. Vad innebär hållbarhet för er och varför är det viktigt?

3. Visa på samhällsnyttan

Berätta hur ert hållbarhetsarbete bidrar till en positiv samhällsutveckling. Det stärker den interna förståelsen och gör verksamheten mer relevant för andra.

Få fler tips från Westander