01
sep

TOURISM AND COVID-19 – UNPRECEDENTED ECONOMIC IMPACTS

Den här artikeln publicerad av UNWTO kastar ljus på de socioekonomiska konsekvenserna av Covid-19 och dess påverkan på turism, speciellt vad det gäller kvinnor, barn och lågavlönade jobb. Rapporten lyfter frågor om den biologiska mångfalden och faran i att förlora viktiga kulturarv till följd av uteblivna besök och vad ska man prioritera när man pratar om att öppna gränser igen?

Läs artikeln