26
jul

Totalt Eldningsförbud i hela Värmlands Län

Från och med onsdag 25 juli kl. 08.00 är det totalt eldningsförbud i hela Värmlands län. Mycket hög brandrisk råder i skog och mark.

Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 2 kap 7 § förordning (SFS 2003:789) om skydd mot olyckor att totalförbjuda eldning utomhus i Värmlands län.

Eldning utomhus är alltså inte längre tillåten i trädgårdsgrillar eller motsvarande anordning på egen tomtmark.

Var uppmärksam på att det innebär att även trädgårdsgrillar, fasta grillplatser, användningen av campingkök, grillning på campingar med mera omfattas av eldningsförbudet.

Detta betyder att det INTE är tillåtet att:

  • grilla i egen trädgård
  • använda engångsgrill
  • använda stormkök
  • göra upp eld eller grilla direkt på marken (även med stenring och vid fasta grillplatser)
  • elda och grilla utomhus på campingplatser.

Det totala eldningsförbudet gäller från klockan 08.00 den 25 juli 2018 och gäller tills vidare.