05
dec

Tillväxtverket utlyser medel för höjd digital kompetens i småföretags ledningar och styrelser

Tillväxtverket har en pågående utlysning för höjd digital kompetens i småföretags ledningar och styrelser. Satsningen vänder sig till företagsfrämjande organisationer, offentliga och privata, som erbjuder mindre företag kvalificerad affärsutveckling. Det digitala perspektivet ska finnas i verksamheten.

Vem kan söka?

Sökande ska ha god kännedom om målgruppen småföretag med tillväxtpotential och tillgång till relevanta nätverk och marknadskanaler för att nå företag.

Projekten bör, om möjligt, ha en regional förankring för genomförandet; genom medfinansiering, genom avsiktsförklaringar och genom samarbete.

För vad kan man söka?

Projekten ska vidareutveckla och testa olika metoder och verktyg. De ska drivas och utvecklas i dialog och samråd med deltagande företag.

Nätverkande och gruppdynamik mellan deltagande företag är en viktig komponent för projektgenomförandet. Gemensamma träffar ska erbjudas företagen.

Läs mer på tillvaxtverket.se

Sista ansökningsdag 28 januari.