26
apr

Tillväxtverket stänger utlysning Utvecklingscheckar för företag inom naturturism den 2 maj

Utlysningen planerade initialt att vara öppen fram till 30 juni eller tills budgeten för utlysningen har nåtts. Inkomna ansökningar har nu uppgått till ett belopp som överstiger budgeten för utlysningen. 

Tillväxtverket handlägger nu inkomna ärenden för att så snabbt som möjligt kunna fatta beslut i dessa. Läs mer

Så här söker du stödet