Tillgänglighetsinformation till Värmlands evenemangsdatabas

Använd formuläret för att förmedla tillgänglighet för din plats. Mer information och beskrivning av benämningarna hittar du på vww.visitvarmland.org/tillganglighet

Uppdaterad 210422

Ett mejl skickas automatiskt till turismenheten på den kommun ditt evenemang tillhör. Informationen läggs sedan in i vår gemensamma databas och kan visas på flera platser. Genom att skicka in din information har du gett samtycke till att det publiceras via värmlands besöksnäringsdatabas (Turid) , där informationen lagras.