Tillgänglig Besöksnäring Värmland

Kilsravinerna. Agneta Hultin Karlsson

Tillgänglig Besöksnäring Värmland

Mål

Målet med projektet Tillgänglig Besöksnäring i Värmland (TBV) är en mätbar förbättring av tillgängligheten inom de olika delområden som projektet innehåller, nämligen:

 1. Kartläggning och inventering av nuläge med hjälp av Tillgänglighetsdatabasens metod som Västra Götalandsregionen ansvarar för. I TD inventeras alla typer av miljöer, både inomhus och utomhus. 
 2. Ökad medvetenhet för funktionsvariation för aktörer inom Värmlands besöksnäring.

Genom projektets aktiviteter beräknar vi att inventera 30 anläggningar och aktörer inom den värmländska besöksnäringen under projekttiden. Dessutom planerar vi att föra kontinuerlig dialog med samtliga 160 medlemmar i Visit Värmland under projekttiden och även nå ut till andra aktörer inom Värmlands besöksnäring som deltar på olika aktiviteter men inte är fullvärdiga medlemmar.

Syfte

Syftet med projektet Tillgänglig Besöksnäring i Värmland är att förbättra de fysiska och psykiska villkoren för personer med funktionshinder att ta del av besöksnäringen i Värmland. Vi vill även skapa ökad förståelse för, och kunskap om, tillgänglighet och funktionsnedsättning bland aktörerna inom den värmländska besöksnäringen för att ha möjlighet att ta emot fler besökare och därmed öka konkurrenskraften. Projektet genomförs i samarbete mellan Handikappförbunden Värmland/Funktionsrätt Värmland och Visit Värmland med kunskapsstöd från Landstinget i Värmland.

Utfall

Läs mer om tillgänglig besöksnäring

Företag som deltar i tillgänglighetsinventering enligt Västra Götalands medtod och kommer att publiceras på td.se:

 • Alsters Herrgård
 • Arvika Fordonsmuseum
 • Arvika kanotcenter & Turistcenter
 • Brigadmuseet
 • Clarion Colection Hotel Plaza
 • Clarion Collection Hotel Bilan
 • Clarion Collection Hotel Drott
 • Dömle Herrgård Spa & Resort
 • Glasskogens naturreservat
 • Guesthouse Eleven
 • Hennikehammars Herrgård
 • Karlstad Airport
 • Karlstad CCC
 • Kungskvarnen Borgvik
 • Långban Gruv och kulturby
 • Mårbacka Minnesgård
 • Rottneros Park
 • Sahlströmsgården
 • Scandic Karlstad City
 • Scandic Klarälven
 • Scandic Winn
 • Sköna rum 
 • Sliperiet
 • Sun Dance Ranch
 • Torsby Finnskogscentrum
 • Torsby Skidtunnel & Sportcenter
 • Ulvsby herrgård
 • von Eckstedska gården
 • Värmlands Museum
 • Västanå Teater
 • Wermland Opera Stora Scenen och Wermland Opera Spinneriet

Datum

2018-03-01 - 2020-12-31

Kontakt

Namn: 
Gunn Axelsson
Telefon: 
054-776 60 02
E-post: 
gunn.axelsson@visitvarmland.se

Genomförda aktiviteter

Kilsravinerna. Agneta Hultin Karlsson
1 mars 2018 - 31 december 2020