12
sep

Tävla i matverk 2019

Tävlingen går ut på att skapa en förädlad produkt som är säljbar på marknaden. Man kan tävla som enskilt företag eller som ett lag där råvaruproducent, förädlare, formgivare, förpackningsdesigner och/eller kommunikatör deltar.
Ett lag skall bestå av minst 2 yrkesverksamma personer.

Kopplingen till Värmland är viktig. Både när det gäller lagmedlemmarna och råvaran i produkten.
 
Det är en tävling men du kan också se det som en möjlighet att produktutveckla och få din nya produkt bedömd av kunniga jurys. Alla deltagare får juryutlåtande efter finalen som en del i produktutvecklingen.
 
Produkten skall vara ny men den kan ha funnits på marknaden sedan 1 januari 2018.
Läs mer under Tävlingsregler i inbjudan Matverk nedan.
 
Tävlingen går av stapeln den 17 oktober på eftermiddagen i Karlstad Business Center i inre hamn i Karlstad. Dit kommer du och presenterar din produkt med ingrediensförteckning inför två jurys. En som bedömer smak och en som bedömer marknaden. Närmare information kommer till dig som deltar under oktober.
 
Nifa – branschförening för värmländska matföretag anordnar tävlingen Matverk som för sjunde gången hålls i Värmland.
 
Anmälningsavgift 500 kr.
Välkommen med din anmälan till Matverk 2019 senast 3 oktober 2018!
 
Kontakta Margareta Edsgård om du har fler frågor!
margareta.edsgard@nifa.se eller 070-258 44 79