05
feb

Swedish Welcome fortsätter att öka - 500 verksamheter har fått rådgivning

Swedish Welcome är en metod för utveckling av hållbar besöksnäring. Metoden används av en majoritet av Sveriges regioner. Målsättning är bidra till ett hållbart samhälle och visa upp Sverige som en ledande nation inom hållbar turism. 

Swedish Welcome har funnits i sex år och hittills har över 500 verksamheter i 16 regioner fått rådgivning. Sammanlagt har rådgivarna delat ut inte mindre än 33 502 förbättringsförslag inom hållbarhet, kvalitet och värdskap. Rådgivarna har fått positiv återkoppling från företagen i samband med uppföljningsmöten. Många av förbättringsförslagen har åtgärdats, vilket tyder på att råden är både praktiska och tillgängliga.

Swedish Welcome bidrar till Agenda 2030 

Swedish Welcome hanterar frågor som berör såväl ekologisk och social som ekonomisk hållbarhet. Efter en extern genomgång kan vi konstatera att metoden, direkt eller indirekt, går att koppla till alla 17 delmål i Agenda 2030.

Läs senaste nyhetsbrevet från Swedish Welcome