22
jan

Sveriges nya geografi

Den 20 januari presenterade Sweco sin nya publikation Sveriges nya geografi för 23:e året i rad. Publikationen ger överblick över det gångna året och läget i landets 290 kommuner. 

Bland områdena som lyfts upp i årets utgåva är bland annat befolkningstäthet, trångboddhet, varsel, arbetslöshet, gästnätter och äldreomsorg.

De viktigaste punkterna som framgår från publikationen är bland annat:

  • Besöksnäringen en den sektorn som har blivit hårdast drabbad av pandemin under 2020. Uteblivna gäster, nationella som utländska, har lett till stora förändringar i många perspektiv då besöksnäringen gynnar sysselsättningen, främjar inflyttning och tillväxt i kommunerna.
  • Tappet av gäster är störst i storstäderna, gränskommuner och andra kända besöksdestinationer
  • Hälften av företagen inom hotell- och restaurangbranschen har förlorat mer än 75% av sin omsättning
  • Hemestertrenden gynnade några få kommuner under sommarmånaderna 2020 men inte tillräckligt för att täcka upp bortfall av uteblivna gäster
  • Pandemin visar ökad behov av strategisk planering inom besöksnäringen på kommunal och regional nivå
  • Varsel och arbetslöshet har nått högsta nivå sedan slutet av 1990-talet

Utskriftsvänlig sammanfattning

Swecos pressmeddelande

Swecos publikation

Webbinarium