26
mar

Sverige utsett till världens mest hållbara turistdestination

Besöksnäringen är nu inte enbart förknippad med att skapa jobb till unga och hålla hela landet levande. Nu även hållbarhet! Sverige till har utsetts till världens mest hållbara destination av Euromonitor International i jämförelse med hur 99 länder arbetar med bland annat miljö, social och ekonomisk hållbarhet, transporter, boenden och efterfrågan på hållbar turism. Världsbäst i klassen är alltså Sverige!