09
sep

Sverige är vackert och äkta, tycker utländska turister

Uppfattningen om landet Sverige bland resvana, medvetna resenärer i utlandet är positiv – och mycket stabil. Det som utländska turister associerar landet Sverige med allra mest är ”vackert”, ”unik och tillgänglig natur” och ”äkthet”. Samtidigt uppfattas flera andra länder på samma sätt. Det visar en ny undersökning från Visit Sweden.

Läs Visit Swedens pressmeddelande

De främsta associationerna till landet Sverige 
…i Visit Swedens målgrupp Den globala resenären. Respondenterna har valt vilka fasta påståenden man tycker stämmer på Sverige och minst tre andra länder. Andel respondenter som håller med om påståendet står inom parentes.
1. Vackert (naturen, omgivningarna) (82%)
2. Har en unik orörd natur tillgänglig för alla (78%)
3. Äkthet – naturligt och okonstlat (74%)
4. Öppenhet och frihet (bejakar olikheter och låter människor uttrycka sig fritt) (73%)
5. Hälsosam livsstil (72%)
6. Hållbarhet (miljö, turism, socialt) (71%)
7. Modernt (71%)
8. Omtänksamhet och vänlighet (71%)
9. Nytänkande och progressivt – ett land i framkant (65%)
10. Ny teknik och innovation (64%)
11. Design (59%)
12. Litteratur och film (56%)
13. Är ett land man hör talas om mer och mer (55%)
14. Musik (54%)
15. Mode (45%)