26
feb

Svenska skidanläggningar fossilfria om sju år

Målsättningen är att Sveriges skidbransch ska ha fossilfri drift om sju år. Detta presenteras idag i den färdplan för fossilfri konkurrenskraft som branschorganisationen SLAO tagit fram inom ramen för regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige.

Läs mer