04
okt

Svenska Naturupplevelser på digital export

I april 2019 påbörjades ett pilotprojet via Visit Sweden där naturföretag inom kanot/kajak/forspaddling/timmerflotte deltar för att öka kunskapen om digital närvaro, försäljning, sökbeteenden och köpprocessen.

Deltagande företag i pilotprojektet är för närvarande 48 företag fördelat över hela Sverige. Fler företag har registrerat sig på Google My Business, nu  är 93% av företagen registrerade där. Närvaron på Tripadvisor har ökat, och  nu är 83% av företagen sökbara. Av företagen som hade anmält intresse för att få bokningsverktyget Bókun installerat har 13 gått vidare och fått upp en online bokning på sin hemsida. Totalt har nu 78 % av företagen någon form av online bokning. Övriga företag har bokningsformulär eller kontaktuppgifter för bokning av aktiviteter. Av företagen som vi kunde hjälpa med att lägga upp produkter och tjänster i Bokún har under denna perioden 2  bolag fått in 66 bokningar i värdet av 57.000 SEK. Detta visar en tydligt samband mellan sökbarhet och konvertering. Med en effektiv bokningsfunktion på hemsidan kan en besökare snabbare bli en kund/köpare.

Det finns ett ökat intresset från tyska resenärer under hela perioden juli-augusti vilket delvis beror på den regionala fördelningen av skolans semester inom tyska delstater. Andra tyskspråkiga länder som Schweiz och Österrike tillför en relativt mindre andel av besöken, men ändå mer i volym online än grannländerna Danmark eller Norge. Amerikanska intressenter ligger på en relativt låg nivå i volym under hela testperioden, även om summan är rätt konstant, vilket tyder på att denna marknad inte alls är lika styrd av sommarsemesterperioder.

Pilotprojektet påbörjades i april 2019 och riktar sig in på naturföretag inom kanot/kajak/forspaddling/timmerflotte och är ett läroprojekt för att ge företagen möjlighet att anpassa sin digitala närvaro för att öka försäljningen online. Taktikon AB har som uppdrag att hjälpa Visit Sweden med denna testpilot och projektet sker i samarbete och samråd med de regionala turistorganisationer. En av dom primära syften med projektet är att försöka kartlägga kundens sökbeteende för naturupplevelser, på vilket sätt orienteringen online börjar, vilka olika sidor som används för informationsinhämtning och in vilken utsträckning bokningar görs online.

Med hjälp av ett mätningsverktyg, Woopra, har Visit Swedens för dom deltagande företagens räkning kunnat följa enskilda intressenter (kunder) navigering från t.ex en Google-sökning, eller ett inlägg i sociala medier till företagets hemsida. I och med att vissa deltagande företag också har använd Bokún som bokningsmotor på sina hemsida har man också kunnat se om och hur många bokningar gjordes online.

Källa Visit Sweden