27
sep

Svenska naturturismens värden i topp hos utländska resenärer

Visit Swedens nya undersökning visar att uppfattningen om landet Sverige bland resvana, medvetna resenärer i utlandet är positiv – och mycket stabil. De vanligaste associationerna är:

 1. ”vacker natur/omgivning”
 2. ”unik, orörd natur som är tillgänglig för alla”
 3. ”äkthet, naturligt och okonstlat”.

De främsta associationerna till landet Sverige i Visit Swedens målgrupp Den globala resenären.
Respondenterna har valt vilka fasta påståenden man tycker stämmer på Sverige och minst tre andra länder. Andel respondenter som håller med om påståendet står inom parentes.

 1. Vackert (naturen, omgivningarna) (82%)
 2. Har en unik orörd natur tillgänglig för alla (78%)
 3. Äkthet – naturligt och okonstlat (74%)
 4. Öppenhet och frihet (bejakar olikheter och låter människor uttrycka sig fritt) (73%)
 5. Hälsosam livsstil (72%)
 6. Hållbarhet (miljö, turism, socialt) (71%)
 7. Modernt (71%)
 8. Omtänksamhet och vänlighet (71%)
 9. Nytänkande och progressivt – ett land i framkant (65%)
 10. 1Ny teknik och innovation (64%)
 11. 1Design (59%)
 12. Litteratur och film (56%)
 13. Är ett land man hör talas om mer och mer (55%)
 14. Musik (54%)
 15. Mode (45%)

Läs mer